Югинвест
PREMIER

Дом у моря PREMIER

Отдел продаж: yuginvest.com
Южный, ул.Химиков 14 офис 5

+380 (66) 780 70 58

+380 (93) 973 88 55

Ошибка в тексте?
Выделите ее мышкой.
И нажмите Система Orphus
Реклама

Реклама


Бланки документов ГНИ

Единый налог

Название файла Скачать
Заява про застосування спрощеної системи оподаткування (наказ Мінфіну від 20.12.2011 р. №1675) НОВЫЙ
Порядок подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування
Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування (наказ Мінфіну від 20.12.2011 р. №1675) НОВЫЙ

Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця (наказ Мінфіну від 21.12.2011 р. №1688) НОВЫЙ
Податкова декларація платника єдиного податку - юридичної особи (наказ Мінфіну від 21.12.2011 р. №1688) НОВЫЙ

Книга обліку доходів (для платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість) (наказ Мінфіну від 15.12.2011 р. №1637) НОВЫЙ
Порядок ведення книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість
Книга обліку доходів і витрат (для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість) (наказ Мінфіну від 15.12.2011 р. №1637) НОВЫЙ
Порядок ведення книги обліку доходів і витрат платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість

Звіт суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи – платника єдиного податку
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок
Заява про видачу Свідоцтва про право сплати єдиного податку (юридичні особи)
Розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою
Заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності (фізичні особи)

Налог с доходов физических лиц

Название файла Скачать

Податкова декларація про майновий стан і доходи (наказ Мінфіну від 07.11.2011 р. №1395) НОВЫЙ

Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи

Податкова декларація про майновий стан і доходи (зразок заповнення 1)

Податкова декларація про майновий стан і доходи (зразок заповнення 2)

Форма N 1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. N 1020)

Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку

Довідник ознак доходів


Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб (наказ ДПАУ від 31.01.2011 р. №58)

Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб за звітний (податковий) період, у якому виявлено помилку (наказ ДПАУ від 31.01.2011 р. №58)

Про заповнення Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб (лист ДПАУ від 17.02.2011 р. №4485/7/17-0217)

Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб (приклад заповнення)

Форма N 3ДФ Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку (наказ ДПАУ від 21.12.2010 р. № 975)


Декларація про доходи
Додаток1 Перелік сум витрат, що включаються до складу податкового кредиту згідно із статтею 5 Закону України 'Про податок з доходів фізичних осіб' (до декларації про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2009 року)
Додаток2 Розрахунок суми податку з доходів фізичних осіб (ПДФО), що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету, у тому числі у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту

Налог на прибыль

Название файла Скачать
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА (наказ ДПАУ від 28.09.2011 р. №1213) зі звітності за І квартал 2012 р. НОВЫЙ
Додаток ІД (інші доходи)
Додаток ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД (щодо операцій з цінними паперами)
Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД (с уми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості)
Додаток ІВ (і нші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати)
Додаток АМ до рядка 06.4.27 додатка ІВ (щодо амортизації, витрат на ремонт, поліпшення, реконструкції)
Додаток ВО до рядка 06.4.37 додатка ІВ (розрахунок витрат при здійсненні операцій з нерезидентом, що має офшорний статус)
Додаток ТП до рядків 08 та 12 (розрахунок податку на прибуток, отриманий від діяльності, що підлягає патентуванню)
Додаток ПЗ до рядка 09 (щодо прибутку, звільненого від оподаткування)
Додаток ЗП до рядка 13 (зменшення нарахованої суми податку)
Додаток ПН до рядка 17 (щодо податку з доходів нерезидента)
Додаток АВ до рядка 20 (розрахунок авансового внеску з податку на прибуток на суму виплачених дивідендів)
Додаток ВП (розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и))

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА (наказ ДПАУ від 28.02.2011 р. №114)
Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації
Додаток СВ до рядка 05.1 Податкової декларації
Додаток ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації
Додаток АВ до рядка 06.2 Податкової декларації
Додаток ВЗ до рядка 06.3 Податкової декларації
Додаток ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації
Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації
Додаток ПЗ до рядка 09 Податкової декларації
Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації
Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації
Додаток АД до рядка 20 Податкової декларації
Додаток ВП до Податкової декларації
Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.5.24 додатка ІВ до Податкової декларації
Додаток ЦП до рядка 03.20 додатка ІД Податкової декларації
Додаток АМ до рядків 05.1.3, 05.1.4 додатка СВ до рядка 05.1, рядків 06.1.2, 06.1.3, 06.1.5.2 додатка ЗВ до рядка 06.1, рядків 06.2.3.1, 06.2.3.2, 06.2.6 додатка АВ до рядка 06.2, рядків 06.3.9.1, 06.3.9.2, 06.3.10 додатка ВЗ до рядка 06.3,, рядків 06.5.27, 06.5.28, 06.5.39 додатка ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації
Додаток АК до рядків 05.1.5 і 05.1.6 додатка СВ до рядка 05.1 та та рядків 06.1.4 і 06.1.5.1 додатка ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації
Додаток ВО до рядка 05.1.10 додатка СВ до рядка 05.1 та рядка 06.5.38 додатка ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК СТРАХОВИКА (наказ Мінфіну від 07.11.2011 р. № 1397) НОВЫЙ
Додаток ДС (розрахунок доходів страховика)
Додаток СБ до рядка 04.17 додатка ДС та рядка 08.4.14 додатка ВС (суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості)
Додаток ЦП до рядків 04.18, 04.19 додатка ДС
Додаток ВС (розрахунок витрат страховика)
Додаток АМ до рядка 08.4.7 додатка ВС
Додаток ЗП
Додаток АВ (розрахунок авансового внеску з податку на прибуток на суму виплачених дивідендів)
Додаток ПН (звіт про виплачені доходи нерезидентам та утриманий з них податок)
Додаток РН (інформація про суми страхових платежів на користь нерезидентів, рейтинг фінансовоїнадійності яких відповідає установленим вимогам, за договорами страхування (перестрахування) ризиків)
Додаток ВП (розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и))

ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ (ПРИБУТОК) СТРАХОВИКА (наказ ДПАУ від 21.02.2011 р. № 97)
Додаток ІД до рядка 04 Податкової декларації
Додаток ЦП до рядка 05 Податкової декларації
Додаток ІВ до рядка 07 Податкової декларації
Додаток АМ до рядків 07.1.4 – 07.1.7 та рядка 07.2.2 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації
Додаток ПН до рядка 20 Податкової декларації
Додаток РН до рядка 29 Податкової декларації
Додаток СВ до рядка 30 Податкової декларації
Додаток ВП до рядків 33 – 36 та 38 – 42 Податкової декларації

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК БАНКУ (наказ ДПАУ від 21.02.2011 р. № 98)
Додаток ОД до рядка 02 Податкової декларації
Додаток ЦП до рядка 02.3 додатка ОД до рядка 02 Податкової декларації
Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації
Додаток СБ до рядка 03.18 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації та рядка 06.43 додатка ІВ до рядка 06 Податкової декларації
Додаток ОВ до рядка 05 Податкової декларації
Додаток ІВ до рядка 06 Податкової декларації
Додаток АМ до рядків 06.5, 06.6, 06.7, 06.8.1 додатка ІВ до рядка 06 Податкової декларації
Додаток ВО до рядка 06.35 додатка ІВ до рядка 06 Податкової декларації
Додаток ТП до рядка 12 Податкової декларації
Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації
Додаток ПК до рядка 13.2 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації
Додаток АВ до рядка 17 Податкової декларації
Додаток ПН до рядка 20 Податкової декларації
Додаток ВП до рядків 23-26 та 28-31 Податкової декларації

Розрахунок податкових зобов'язань нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво (наказ ДПАУ від 28.02.2011 р. №115)
Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності
Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби
Порядок розрахунку податкових зобов'язань нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво

Інші бланки з податку на прибуток
Звіт про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів (наказ Мінфіну від 21.12.2011 р. № 1685) НОВЫЙ
Звіт про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів
Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями (наказ ДПАУ від 16.05.2011 р. №285)
Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства (наказ ДПАУ від 24.01.2011 р. № 36)
Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями (наказ ДПАУ від 31.01.2011 р. № 56)
Порядок складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій (наказ ДПАУ від 31.01.2011 р. № 56)

Податкова декларація з податку на додану вартість

Название файла Скачать
Податкова декларація з податку на додану вартість (наказ ДПАУ від від 25.11.2011 р. № 1492) НОВЫЙ
Податкова декларація з податку на додану вартість
Податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена)
Податкова декларація з податку на додану вартість (спеціальна)
Податкова декларація з податку на додану вартість (переробного підприємства)
Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість

Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (наказ ДПАУ від від 25.11.2011 р. № 1492) НОВЫЙ
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до статті 209 розділу V Кодексу)
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу)

Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України (наказ ДПАУ від від 25.01.2011 р. № 41) НОВЫЙ

Податкова декларація з податку на додану вартість (наказ ДПАУ від від 25.01.2011 р. № 41)
Податкова декларація з податку на додану вартість (з додатками)
Податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена) (з додатками)
Податкова декларація з податку на додану вартість (спеціальна) (з додатками)
Податкова декларація з податку на додану вартість (переробного підприємства) (з додатками)
Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість

Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (наказ ДПАУ від від 25.01.2011 р. № 41)
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до статті 209 розділу V Кодексу)
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу)

Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України (наказ ДПАУ від від 25.01.2011 р. № 41)

Организационные

Название файла Скачать
Заява про взяття на облік платником єдиного внеску (крім фізичних осіб) (додаток 2 до постанови ПФУ від 27.09.2010 № 21-6)
Заява про взяття на облік платником єдиного внеску (для фізичних осіб) (додаток 3 до постанови ПФУ від 27.09.2010 № 21-6)
Заява про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (додаток 2 до постанови ПФУ від 27.09.2010 № 21-5)
Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (додаток 3 до постанови ПФУ від 27.09.2010 № 21-5)
Заява про розстрочення сум заборгованості зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, нарахованого до 1 січня 2004 року, з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, із сплати фінансових санкцій та пені, що виникла до 1 січня 2011 року додаток 2 до постанови ПФУ від 27.09.2010 № 21-4)
Довідка-розрахунок (для отримання заробітної плати в банку) (додаток 1 до постанови ПФУ від 27.09.2010 № 21-3)

Прочие

Название файла Скачать

Звіт про суми податкових пільг (постанова КМУ від 27.12.2010 №1233) НОВЫЙ

Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг

Розрахунок суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів (наказ ДПАУ від 23.12.2010 № 994) НОВЫЙ

Інформація суб’єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтери), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди) (наказ ДПАУ від 24.12.2010 №1024) НОВЫЙ

Податкова декларація екологічного податку (з додатками) (наказ ДПАУ від 24.12.2010 №1010) НОВЫЙ

Податковий розрахунок збору за користування радіочастотним ресурсом України (наказ ДПАУ від 24.12.2010 №1018) НОВЫЙ

Податкова декларація зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками (наказ ДПАУ від 24.12.2010 № 1026) НОВЫЙ

Податкова декларація про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи (наказ ДПАУ від 28.02.2011 р. № 113) НОВЫЙ


Збір за використання лісових ресурсів (наказ ДПАУ від 24.12.2010 № 1019)

Податковий розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів

Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне використання лісових ресурсів


Збір за спеціальне використання вод (наказ ДПАУ від 24.12.2010 № 1009)

Податкова декларація збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики (з додатком до Декларації - Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики)

Податкова декларація збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових та службово-допоміжних суден) (з додатком до Декларації - Перерахунок збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту)

Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води (з додатком до Декларації - Перерахунок податкового зобов'язання збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води)


Податкова декларація зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. №1017)

Додаток 1 - Розрахунок податкового зобов’язання зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів, визначених у пункті 316.1 Кодексу

Додаток 2 - Розрахунок податкового зобов’язання зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів, визначених у пункті 316.2 Кодексу


Плата за користування надрами (наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. №1013)

Податковий розрахунок з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

Додаток - Розрахунок податкового зобов’язання з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин

Додаток 1 - Розрахунок податкового зобов’язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин (у частині корисних копалин, для яких затверджено ставки в абсолютних значеннях)

Додаток 2 - Розрахунок податкового зобов’язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин (у частині корисних копалин, для яких затверджено ставки у відносних показниках)

Додаток 3 - Перелік категорій запасів корисних копалин ділянок надр, що визначають об’єкт оподаткування платою за користування надрами для видобування корисних копалин


Податковий розрахунок з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні (наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. №1012)

Додаток 1 - Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за нафту або газовий конденсат

Додаток 2 - Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за природний газ та/або нафтовий (попутний) газ


Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. №1011)

Податковий розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами

Додаток - Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами

Податковий розрахунок з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України

Додаток - Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України

Опубликовано: 2012.01.28 Просмотров: 17782 ]]>Печать]]>